فروشگاه قرنیز تهران فروش محصولات M.k قرنیز پلی استایرن در سایز ها و رنگ های مختلف و عرضه کننده نبشی ، تسمه ::: مدیر فروشگاه : آقای سلحشور 09123493292 خرید و نصب قرنیز
خانه: فروشگاه قرنیز تهران / دسته‌بندی نشده / قرنیز و ابزار | ابزار و قرنیز ام دی اف و پی وی سی

قرنیز و ابزار | ابزار و قرنیز ام دی اف و پی وی سی

قرنیز ۹ سانتی متری PVC آرا پلاست کد ۹۱۱

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۳

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 405

قرنیز ۹ سانتی متری PVC آرا پلاست کد ۹۱۰

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل

قرنیز پی وی سی 10 سانت کد K10

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۳۱

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 406

قرنیز ۹ سانتی متری PVC آرا پلاست کد ۹۱۲

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 604

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۹

قرنیز آلومینیومی 8 سانتی LED دار کد 8-911

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 502

قرنیز 24سانتی متر ضخامت 16 میل

قرنیز ۹ سانتی متری PVC آرا پلاست کد ۹۱۴

قرنیز ۱۴ سانتی‌ fg9-48 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۳

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۲۳

پروفیل آلومینیومی Z کد 908

دیوارکوب پی وی سی 12 سانت کد B12

قرنیز ام دی اف 15 سانت

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۴

قرنیز ۲۰ سانتی‌ fg10-102 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی‌ fg7-102 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی متری PVC آرا پلاست کد ۷۱۴

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۳۳

پروفیل آلومینیومی سپری 2 سانتی کد 906

قرنیز پی وی سی اسکوتی 3 سانت

قرنیز 7 سانتی‌متر 16 میلی‌متر

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 461

قرنیز روشن103 کرم 17.5*120 کاشی پرسپولیس

قرنیز 15سانتی متر ضخامت 16

قرنیز پافیلی ۹ سانتی متری پلی استایرن پوشان پلاست

قرنیز ۱۴ سانتی‌ fg9-25 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۱۵ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۴

قرنیز ۱۵ سانتی متری MDF آلفا

قرنیز ۲۰ سانتی‌ fg10-07 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۲۰ سانتی‌ fg10-101 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۲۰ سانتی‌ fg10-12 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۳

قرنیز ۷ سانتی متری PVC آرا پلاست کد ۷۱۰

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۲

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۳۱

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۴

اسکوتی MDF آلفا

پروفیل آلومینیومی شیبدار مثلثی ارتفاع 16 میل کد 3-901

پروفیل آلومینیومی نور خطی کناف کد K-905-3

قرنیز پی وی سی 9 سانت

قرنیز ام دی اف 7 سانت کد 489

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 413

قرنیز روشن101 کرم 17.5*120 کاشی پرسپولیس

قرنیز ۱۴ سانتی‌ fg9-12 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی‌ fg7-30 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۱

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۲

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۸

روکوب ۵ سانتی متری MDF آلفا

تاشو ۵ سانتی متری MDF یشیل

تاشو ۸ سانتی متری MDF آلفا

فرچه هوابندی ارتفاع 5 سانتی کد 909

پروفیل آلومینیومی نور خطی توکار لبه دار کد 905

قرنیز پی وی سی طرح ورساچه 9 سانت

قرنیز ام دی اف 9 سانت

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 417

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 605

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 416

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 407

قرنیز روشن333سورنتو قهوه ای 17.5*120 کاشی پرسپولیس

قرنیز روشن102 کرم 17.5*120 کاشی پرسپولیس

قرنیز ۱۵ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۲

قرنیز ۱۵ سانتی متری MDF یشیل

قرنیز ۷ سانتی‌ fg7-48 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۴

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۲

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۴

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۹

قرنیز ۷ سانتی متری PVC آرا پلاست کد ۷۱۱

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۴۷

قرنیز ۱۰ سانتی‌ fg8-07 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۱۵ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۹

ترمووود نما مقطع ۱۱۷*۱۵ UTS

پروفیل آلومینیومی سپری 3 سانتی کد 907

پروفیل آلومینیومی لب پله کفپوش و سرامیک کد 916

پروفیل آلومینیومی نبشی 7 سانتی کد 913

پروفیل آلومینیومی نبشی دور کد 912

پروفیل آلومینیومی نور خطی 2 سانتی کد 904

پروفیل آلومینیومی نور خطی 3 سانتی کد 3-905

پروفیل آلومینیومی کنج کاشی کد 915

تسمه پی وی سی 10 میلیمتر کد T-01

تسمه پی وی سی 16 میلیمتر کد FI5

اسکوتی پی وی سی 4 سانت کد S-04

دیوارپوش پی وی سی 15 سانت کد D15

دیوارکوب پی وی سی 8 سانت کد B85

زیرگلویی پی وی سی 12 سانت کد Z12

زیرگلویی پی وی سی 6 سانت کد FB5

گلویی پی وی سی 10 سانت کد G-02

پروفیل آلومینیومی نور خطی 4 سانتی کد 4-3-905

ابزار میت ای اس پی ASP

ابزار میانه ای اس پی ASP

قرنیز ام دی اف اسکوتی 3 سانت

قرنیز ام دی اف 7 سانت

قرنیز ام دی اف 11 سانت

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 412

اسکوتی ام دی اف 4 سانت کد 417

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 471

گرده MDF آلفا

قرنیز ۱۵ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۳

قرنیز ۲۰ سانتی‌ fg10-25 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۲۰ سانتی‌ fg10-30 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۲۰ سانتی‌ fg10-48 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی‌ fg7-07 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی‌ fg7-101 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی‌ fg7-12 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی‌ fg7-25 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۵

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۹

قرنیز ۷ سانتی متری PVC آرا پلاست کد ۷۱۲

قرنیز ۹ سانتی متری MDF آلفا

ابزار میانه ای اس پی ASP

قرنیز ام دی اف اسکوتی 3 سانت

قرنیز ام دی اف 7 سانت

قرنیز ام دی اف 11 سانت

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 412

اسکوتی ام دی اف 4 سانت کد 417

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 471

گرده MDF آلفا

قرنیز ۱۵ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۳

قرنیز ۲۰ سانتی‌ fg10-25 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۲۰ سانتی‌ fg10-30 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۲۰ سانتی‌ fg10-48 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی‌ fg7-07 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی‌ fg7-101 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی‌ fg7-12 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی‌ fg7-25 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۵

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۹

قرنیز ۷ سانتی متری PVC آرا پلاست کد ۷۱۲

قرنیز ۹ سانتی متری MDF آلفا

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۱

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۵

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۶

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۴

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۳۳

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۳

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۵

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۹

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۲

قرنیز ۱۴ سانتی‌ fg9-07 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۱۴ سانتی‌ fg9-101 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی متری MDF آلفا

قرنیز ۱۰ سانتی‌ fg8-101 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۱۰ سانتی‌ fg8-102 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۱۰ سانتی‌ fg8-12 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل

روکوب ۳ سانتی متری MDF آلفا

تاشو ۵ سانتی متری MDF آلفا

ترمووود کف مقطع ۹۳*۲۶ DECK

ابزار میت ۲.۸ سانتی متری آلفا

فرچه هوابندی ارتفاع 2 سانتی کد 909

فرچه هوابندی ارتفاع 7 سانتی کد 909

قرنیز آلومینیومی 5 سانتی داکتی کد 5-911

قرنیز آلومینیومی 8 سانتی بدون LED کد 9-911

پروفیل آلومینیومی شیبدار باز کد 1-901

پروفیل آلومینیومی شیبدار مثلثی ارتفاع 8 میل کد 2-901

پروفیل آلومینیومی نور خطی توکار بدون لبه کد 1-905

پروفیل آلومینیومی نور خطی کنج کد 1-904)

تسمه پی وی سی 32 میلیمتر کد FI6

تسمه پی وی سی 30 میلیمتر کد FI7

تسمه پی وی سی 30 میلیمتر کد T30

اسکوتی پی وی سی 3 سانت کد FJ2

تسمه پی وی سی 30 میلیمتر کد T31

دیوارپوش پی وی سی 20 سانت کد D20

دیوارکوب پی وی سی 6 سانت کد B60

دیوارکوب پی وی سی 7 سانت کد FE3

زیرگلویی پی وی سی 8 سانت کد Z80

قرنیز پی وی سی 9 سانت کد 02-96

گلویی پی وی سی 10 سانت کد FA2

گلویی پی وی سی 8 سانت کد FA1

ابزار گرده ای اس پی ASP

تسمه پی وی سی 30 میلیمتر کد T30S

گلویی پی وی سی 10 سانت کد G-01-M

تسمه پی وی سی 30 میلیمتر کد TM

تسمه پی وی سی 40 میلیمتر کد T40

زیرگلویی پی وی سی 8 سانت کد BK80

قرنیز پی وی سی 7 سانت

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 503

قرنیز ام دی اف 9 سانت کد 414

قرنیز روشن332ویلانلا قهوه ای 17.5*120 کاشی پرسپولیس

گرده HDF یشیل

قرنیز ۱۴ سانتی‌ fg9-30 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۶

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۸

قرنیز ۷ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۳

قرنیز شیاردار ۱۲ سانتی متری پلی استایرن پوشان پلاست

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۴

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۸

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۹

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۲

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۱۹

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۲۶

قرنیز ۹ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۴۷

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۶

قرنیز ۱۴ سانتی‌ fg9-102 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۱۰ سانتی‌ fg8-25 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۱۰ سانتی‌ fg8-30 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۱۰ سانتی‌ fg8-48 پلی‌استایرن بهینا

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF آلفا

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۱

قرنیز ۱۱ سانتی متری MDF یشیل کد ۱۰۲

تاشو ۸ سانتی متری MDF یشیل

ترمووود نما پیچ مخفی

قرنیز آلومینیومی 2 سانتی کد 911

پروفیل آلومینیومی شیبدار 2 سانتی موکت خور کد 4-901

پروفیل آلومینیومی عصایی کد 914

پروفیل آلومینیومی لب پله عصایی کد 910

پروفیل آلومینیومی نبشی 1/5 سانتی کد 902

پروفیل آلومینیومی نبشی 2 سانتی کد 903

پروفیل آلومینیومی نور خطی 10 سانتی کد 10-905

پروفیل آلومینیومی گرده ماهی کد 900

اسکوتی پی وی سی 4 سانت کد S-04-E

تسمه پی وی سی 50 میلیمتر کد T50

زیرگلویی پی وی سی 5 سانت کد Z50

زیرگلویی پی وی سی 8 سانت کد Z81

قرنیز پی وی سی 9 سانت کد 01-95

گلویی پی وی سی 10 سانت کد G-01

ابزار تاشو ای اس پی ASP

ابزار روکوب ۴۷ ای اس پی ASP

ابزار اسکوتی ای اس پی ASP

قرنیز ام دی اف ۹ سانتی متری (ASP)

قرنیز ام دی اف ۱۱ سانتی متری (ASP)

قرنیز ام دی اف ۷ سانتی متری (ASP)

اسکوتی پی وی سی 3 سانت کد S-03

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X
X
×

مدیریت فروشگاه : راهنمای خرید و نصب قرنیز

× مشاوره:خرید و نصب قرنیز